Welkom bij Okazoom!


Sans-Collier

Sans Collier VZW – Dierenbescherming

VZW Sans Collier heeft als doel de verbetering van de relatie tussen mens en dier, rekening houdend met het welzijn van beiden.

Concreet, enerzijds door het uitwerken van positieve initiatieven en sensibiliseringsacties en anderzijds door het houden van een dierenasiel voor gevonden en achtergelaten honden en katten, waar geen euthanasie wordt toegepast.

Elk jaar worden bijna 1500 dieren gered door het asiel en een tiental evenementen of  acties worden gerealiseerd. Het asiel huisvest permanent ongeveer 70 honden en 80 katten. Onze organisatie ontvangt voor zijn dagelijkse werking geen enkele subsidie. Zijn jaarlijks budget is boven de 250 000€.

Voor de VZW komt het welzijn van de dieren die ze het ganse jaar huisvest en verzorgt op de 1ste plaats..

Sans Collier, voor op zijn tijd

Sans Collier gaat er van uit dat de bescherming van het dierenwelzijn een actie van lange termijn is, met de focus op de mens. Onze wil is om deze acties te maximaliseren en er nieuwe te creëren zodat we steeds betere oplossingen kunnen vinden, aangepast aan onze maatschappij.

Ver weg van de beschuldigende en agressieve boodschappen positioneert Sans Collier zich door heel duidelijke positieve en constructieve informatie te brengen, waardoor er tastbare resultaten zijn op lange termijn.

Sociale reïntegratie dankzij vrijwilligerswerk

VZW Sans Collier verwelkomt elk jaar een tiental personen in het kader van reïntegratie. Wij bieden hen de mogelijkheid om te groeien dankzij het contact met de dieren, geïntegreerd in een stabiel werkkader. Sans Collier wil plaats bieden aan alternatieve werkstraffen en reïntegratie van jongeren door het opzetten van een concreet en waardevol project.

Project Okazoom

Een deel van ons budget gaat naar sensibiliseringsacties, maar het overgrote deel van onze middelen zijn nodig voor de dagelijkse werking van het asiel. Het huisvesten en de verzorging van de dieren brengen grote uitgaven mee: lonen van het personeel, dierenarts kosten, onderhoud van de installaties, werkingskosten, energieverbruik, …

Niet gesubsidieerd voor de dagelijks werking, heeft de VZW als belangrijkste geldbronnen: particuliere giften, deelname in de onkosten door de mensen die adopteren en activiteiten (opendeurdagen, eetdag, …). Deze inkomsten dekken evenwel niet de totaliteit van de uitgaven van de VZW. Het is enkel door erfenissen in ons voordeel dat we onze acties kunnen verder zetten.

De leden van Sans Collier zijn een onontbeerlijke steun voor onze organisatie. Naast de belangrijke financiële, is deze ondersteuning eveneens en zonder twijfel een belangrijke morele steun voor de ploeg van Sans Collier en hun werk.     

De fondsen die we verkrijgen via de vrijgevigheid van de gebruikers van Okazoom zullen gebruikt worden voor de dagelijkse werking van het dierenasiel en in het bijzonder voor de kosten van de dierenarts. Elke dier dat ons asiel verlaat is gevaccineerd en gechipt. We proberen eveneens ze te steriliseren.

Gemiddeld kost de vaccinatie per dier ons 15€, de sterilisatie 90€ en zijn voeding 15€ per maand. Bijvoorbeeld, voor 1 jaar is de helft van het budget voor de vaccinaties voor onze honden 6000€, de vaccinatie voor 400 honden.

We danken bij voorbaat de gebruikers van Okazoom die door hun vrijgevigheid het ons mogelijk maken om bij te dragen in de dierenartskosten voor de behandelingen van onze dieren. En natuurlijk aan het team zelf wie het idee had om dit project op te zetten.   

Ontdek alle objecten ten voordele van deze vereniging